Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

Polski Rajd Ekologiczny

rajd ekologiczny

Wydział Mechaniczno-Energetyczny z Kołem Naukowym Skrzyneczka był głównym organizatorem IV Polskiego Rajdu Ekologicznego z Konferencją Naukową   "Vehicles of The Future”, który pod patronatem Prorektora PWr. dr. Jacka Lamperskiego, a także Dziekana WME prof. Zbigniewa Gnutka, Dziekana Wydziału Mechanicznego PWr. prof. Tomasza Nowakowskiego, Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH prof. Antoniego Kalukiewicza oraz Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie prof. Marcina Ślęzaka został zrealizowany w dniach 27.05 – 30.05.2017 r.

Ta nowa forma edukacji adresowana głównie do studentów i młodych (także duchem ) naukowców zwana Rajdokonferencją - jest syntezą:

- publicznej prezentacji efektów pracy twórczej z wymianą myśli młodych i doświadczonych naukowców

- kształtowania postaw patriotycznych

- przygody rajdowej.

Rajdokonferencja zawiera obok pokazu alternatywnych konstrukcji pojazdów, klasyczną konferencję naukową oraz rajd śladami świętych miejsc dla każdego Polaka z upamiętnieniem ważnych zdarzeń historycznych i bohaterów narodowych, a także planowane i nieplanowane przeżycia przygody rajdowej.

   Prototypowe konstrukcje pojazdów mechanicznych zostały zaprezentowane na Wrocławskim Rynku, a pojazdy użytkowe (motocykle i samochody) z napędami proekologicznymi (biokomponenty i paliwa alternatywne) na trasie: Wrocław – Oława –  Namysłów     Białystok – Wilno – Warszawa.

     Tegoroczna edycja zorganizowana była w 150-tą rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 75-lecie utworzenia Armii Krajowej. Uczestnicy Rajdokonferencji, obok aktywnego uczestnictwa w konferencji naukowej i warsztatach, oddali więc hołd twórcy niepodległości Polski w miejscu Jego narodzin w  Zułowie k.Wilna oraz na Cmentarzu na Rossie, gdzie obok Matki spoczywa Jego serce, a także na Placu Piłsudskiego w Warszawie - organizując  patriotyczne manifestacje ze złożeniem okolicznościowych wieńców i zniczy pamięci.

Uroczyście upamiętniono bohaterów i przodków naszych także przed Pomnikiem Losów Ojczyzny w Oławie, przed Dębem Pamięci w Namysłowie, Pomnikiem Bohaterów Ziemi Białostockiej w Białymstoku, na cmentarzu w Ponarach k. Wilna, przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

      Uczestnikami konferencji byli przede wszystkim młodzi naukowcy, studenci i doktoranci, którzy swoją działalność naukową koncentrują wokół zagadnień związanych z konstrukcją i energetyką pojazdów, w tym  „pojazdów przyszłości”, a także motocykliści i kierowcy pojazdów użytkowych, którym leży na sercu troska o dobro Rzeczypospolitej. Rdzeń Rajdokonferencji stanowiło 36 osób, a ogółem w tegorocznym przedsięwzięciu uczestniczyło ponad 80 osób.

Motto Rajdokonferencji to Kocham Polskę i Ty Ją kochaj!

Hasło tegorocznej edycji: Pamięć o przeszłości mostem do przyszłości.


Oficjalnego uroczystego rozpoczęcia IV Polskiego Rajdu Ekologicznego z Konferencją Naukową „Vehicles of the Future” dokonali Prorektor PWr. dr Jacek Lamperski i Dziekan WME prof. Zbigniew Gnutek na Rynku Wrocławskim .

Celem I etapu było oddanie hołdu zamordowanym Profesorom przed Pomnikiem Pomordowanych Profesorów Lwowskich na terenie Politechniki Wrocławskiej, gdzie wraz z Prodziekanem WME dr. Andrzejem Tatarkiem złożyliśmy okolicznościowy wieniec i znicze pamięci.

II etap to Oława z Pomnikiem Losów Ojczyzny, gdzie po złożeniu wieńca oraz zniczy pamięci wraz z władzami samorządu na czele ze starostą Zdzisławem Brezdeniem oraz uczniami szkół ponadpodstawowych

i mieszkańcami odśpiewaliśmy 4 zwrotki Hymnu Narodowego.

III etap rajdu stanowił Namysłów, gdzie wraz z przedstawicielami samorządu z burmistrzem Julianem Kruszyńskim i mieszkańcami złożyliśmy wieńce oraz znicze pamięci przed Tablicą Katyńsko-Smoleńską oraz Dębem Pamięci, a po wspólnym odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego odbyło się śniadanie z władzami miasta.

Następnym etapem był przejazd do Białegostoku, gdzie przed Pomnikiem Bohaterów Ziemi Białostockiej dla uczczenia 75-rocznicy utworzenia Armii Krajowej złożyliśmy wieniec oraz znicze pamięci wraz z przedstawicielami władz samorządowych, wojska i mieszkańców, a także odśpiewaliśmy, tym razem a capella- Hymn Narodowy.

Ostatni etap pierwszego dnia Rajdokonferencji stanowił przejazd do miejscowości Jaworyszki k.Trok i Wilna na Litwie, gdzie zakwaterowaliśmy w pensjonacie "Zagroda" u  starej szlacheckiej polskiej rodziny Sidorowiczów.

             Drugiego dnia podstawowe przedsięwzięcie stanowiła Konferencja Naukowa "Vehicles of the Future", w ramach której krótki wykład zaprezentował Komandor Rajdokonferencji płk dr hab. inż. Mieczysław Struś, prof. PWr, a następnie referaty zaprezentowali studenci z kół naukowych różnych uczelni technicznych, przy czym uwieńczenie każdego z nich stanowiła dyskusja.

 

 

IV Konferencja Naukowa „Vehicles of The Future” Program konferencji  Troki k. Wilna 28.05.2017.Konstrukcje przyszłości, paliwo i ładowanie pojazdów , 9.00 – 11.15

      I. Przewodniczący sesji: płk prof. Mieczysław Struś, dr inż. Janusz Rogula

 

1. ,,Biopaliwa wielokomponentowe II generacji szansą na samowystarczalność paliwową w polskim transporcie“ – Mieczysław Struś

2. ,,Trójkomponentowe paliwo Bioxdiesel – aspekty wytwórcze“ – Bartłomiej Liczbiński

3. ,,Stanowisko do badań silnikowych w stanach nieustalonych“ – Stefan Zieliński

4. ,,Różnice między indukcją a rezonansem - opis technologii ładowania samochodów podczas postoju” - Grzegorz Pietrzak

5. „Perspektywy zapewnienia ciągłej jazdy samochodem zasilanym bezprzewodowo - ładowanie pojazdów w trakcie ruchu” - Krzysztof Jurkiewicz

6. ,,Bezprzewodowy przesył energii elektrycznej - opis technologii, algorytmy obliczeniowe, postępy prac grupy projektowej” - Korneliusz Sierpowski

7. ,,Optymalizacja wymiennika ciepła dla pojazdu zasilanego parami ciekłego azotu krioNgine V2” - Tomasz Nicota

8. „Projekt silnika na sprężony azot o mocy 35 kW - Patryk Stępień, Bartłomiej Miarka

       II.  Przewodniczący sesji: płk prof. Mieczysław Struś,   dr inż. Przemysław Szulc

9. Pojazdy prototypowe zasilane energią elektryczną i sprężonym powietrzem” - Piotr Andrzejewski

10. Pojazd równoległy dla osoby z niepełnosprawnością” - Albert Stępień

11. Pojazd księżycowy - opis konstrukcji” - Dariusz Domański

12. ,,Zastosowanie optymalizacji topologicznej podczas projektowania konstrukcji nośnej motocykla elektrycznego” - Paweł Stabla, Piotr Konieczny, Wojciech Pawlak

13. ,,Proces projektowy oraz konstrukcyjny form do laminowania przy użyciu technologii druku 3D” - Wojciech Pawlak, Paweł Stabla, Paweł Wróblewski

14. Kontrola trakcji w motocyklu elektrycznym” - Tomasz Dziubak

15. Dobór geometrii struktury nośnej elektrycznego motocykla crossowego” - Michał Krupa, Wojciech Pawlak

16. Dobór geometrii i materiału odbojników motocyklowych za pomocą metody obliczeniowej MES” - Adam Wojtysiak, Wojciech Pawlak

17. ,,Analiza wytrzymałościowa mocowań silnika elektrycznego w ramie motocyklowej” - Leszek Kogut, Piotr Konieczny

18. ,,Obliczenia wytrzymałościowe lekkiego wspornika hamulcowego do motocykla elektrycznego” - Piotr Konieczny, Paweł Stabla

II etap Rajdokonferencji tego dnia stanowiły Ponary – dzisiaj już dzielnica Wilna- (tam litewscy Szaulisi wraz z Niemcami rozstrzelali 80...120 tys. obywateli II Rzeczypospolitej), gdzie wraz Ministrem Konsulem Generalnym RP Stanisławem Cygnarowskim oddaliśmy uroczyście hołd pamięci zamordowanym składając wieniec okolicznościowy i znicze pamięci.


Ważnymi przedsięwzięciami tego dnia było także aktywne uczestnictwo w specjalnie sprawowanej  Mszy Św. w kaplicy w Ostrej Bramie w Wilnie odprawionej w intencji Rajdokonferencjan i Rodzin,

a następnie znakomita lekcja historii ze złożeniem hołdu naszym Przodkom podczas wizyty na Cmentarzu na Rossie z udziałem konsula generalnego RP.

Ostatni etap tego dnia wypełniony był zwiedzaniem i podziwianiem architektury miasta w ramach ,,Wilno by night”.

    Trzeci dzień Rajdokonferencji  zdominowany był 2 wizytami: - pierwsza w miejscu narodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zułowie, gdzie przed Kamienną Tablicą  i Dębem Pamięci złożyliśmy wieniec i znicze pamięci, odśpiewaliśmy gromko Hymn Narodowy, a także dokonaliśmy analizy i syntezy różnych zdarzeń historycznych dot. obojga narodów, a druga w miejscu chrztu Józefa Piłsudskiego w Powiewiórce - kościółku z 1774 r. z oryginalną chrzcielnicą i księgą chrzcielną, a także księgą pamiątkową – gdzie spotkaliśmy się z wyjątkową serdecznością mieszkających tam Polaków.


Ostatni etap tego dnia stanowił przejazd do Sokółki z życzliwym zakwaterowaniem w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

     Czwartego dnia Rajdokonferencja złożyła wizytę w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce, gdzie w sali gimnastycznej wraz całym stanem osobowym szkoły, przedstawicielami samorządu i Posłem na Sejm RP Mieczysławem Baszko  zrealizowaliśmy seminarium dot. działalności kół naukowych na PWr., a także prelekcje dotyczące pojazdów przyszłości, Polskiego Rajdu Ekologicznego, Rajdu Katyńskiego i znaczenia Kresów Wschodnich dla Rzeczypospolitej. To niezapomniane spotkanie sfinalizowane było wzorowym wspólnym odśpiewaniem 4 zwrotek Hymnu Narodowego.

Elementem spinającym klamrę ,,części naukowej” Rajdokonferencji, były zrealizowane w ramach kolejnego etapu warsztaty w Instytucie Transportu Samochodowego wraz z aktywnym uczestnictwem także Prorektora PWr. dr. Jacka Lamperskiego i Dyrektora ITS prof. Marcina Ślęzaka oraz przedstawicieli naukowców z prof. Wojciechem  Gisem, gdzie obok wymiany poglądów nt. współczesnej i przyszłościowej motoryzacji, zapoznaliśmy się praktycznie z laboratoryjnymi możliwościami prowadzenia prac naukowo-badawczych, a także uzyskaliśmy zapewnienie o gotowości ITS do realizacji wspólnych prac, praktyk edukacyjnych, a także realizacji wspólnie kolejnych edycji Rajdokonferencji.

   Elementami spinającym klamrę ,, części patriotycznej” Rajdokonferencji stanowiło, w ramach kolejnego etapu, uroczyste oddanie hołdu żołnierzom przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, gdzie zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego i pozycji warty honorowej ,,Prezentuj broń” złożyliśmy okolicznościowy wieniec i znicze pamięci. Oddanie hołdu przez złożenie okolicznościowego wieńca i zniczy pamięci nastąpiło także przed usytuowanym naprzeciw Pomnikiem Józefa Piłsudskiego, gdzie po odśpiewaniu Hymnu Narodowego, przedstawiciele środowisk akademickich i naukowych dokonali również oceny Rajdokonferencji z wnioskami i propozycjami organizacyjnymi kolejnej edycji.

   Elementem spinającym klamrę ,,przygody rajdowej” Rajdokonferencji stanowiły meldunki motocyklistów i kierowców samochodów do Komandora Rajdokonferencji, a następnie Komandora do Dziekana WME o zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć z honorem i bezpiecznym powrocie do domów bez strat osobowych i sprzętowych.

                                                                                                                                   płk prof. Mieczysław Struś

 

 >>pobierz sprawozdanie z IV PRE w pdf<<

<< WPŁATY : 20 zł - Anonimowy Darczyńca (15-02-2013) / 80 zł - Krzysztof Katczuk (15-02-2013) / 200 zł - Anonimowy Darczyńca "na rzecz Wileńskiego Hufca Maryi" (08-03-2013) / 1,19 zł - "Motorizer" "symboliczna złotówka" (11-03-2013) / 200 zł - Grażyna i Tadeusz Wiśnik, Warszawa "dar dla dzieci z kresów" (04-04-2013) / 37,08 zł - Anonimowy Darczyńca (05-04-2013) / 100 zł - Falarz Edward, Kraków (05-04-2013) / Janina Odzierej Kneptuna, Legnica (05-04-2013) / 150 zł - Piotr Ostrowski, Gdańsk (05-04-2013) / 100 zł - Małgorzta Mańka, Poznań (08-04-2013) / 40 zł - Janina Zborowska, Legnica (10-04-2013) / 1000 zł - "zebranych podczas uroczystości poświęcenia tablic "Golgoty Wschodiu i Smoleńskiej" w Płocku, w dniu 14 kwietnia 2013 r. / 100 zł - Kazimierz Kaja, Mszana Dolna (15-04-2013) / 400 zł - Frank Stępień, Benfleet (15-04-2013) / 250 zł - Alina Bachowska, Kraków (16-04-2013) / 100 zł - Daniel Cetlicer, Starachowice (18-04-2013) / 120 zł - Bogumił Kubiak, Wrocław (18-04-2013) / 700 zł - Stowarzyszenie Więzionych Internowanych, Częstochowa (26-04-2013) / 500 zł - Krzysztof Bazydło "darowiznę proszę przekazać na zakup różańców", Włocławek (29-04-2013) / 1,14 zł – Pan Rafał Grunt, Warszawa (2.05.2013) / 780,00 zł – Pani Jadwiga Bednarska Wielkopolska, Związek Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego w Lublinie (8.05.2013)/ 100,00 zł – Pani Teresa Kicińska Kurdziel, Sosnowiec (14.05.2013) / 100,00 zł – Pani Maria Oleksiejuk, Warszawa (16.05.2013)/ 300,00 zł – Pan Jan Olszewski, Elbląg (21.05.2013) / 200,00 zł – Pani Stanisława Alicja Komorowska wraz z mężem, Biała Rawska (29.05.2013) / 1.500,00 zł – Pani Zuzanna Maria Burchard, Warszawa (29.05.2013) / 1.000,00 zł – Pani Teresa Stanisława Kołek, Wrocław (31.05.2013) / 150,00 zł - Pan Witold Biernacki z Olsztyna (24-06-2013) / 100,00 zł - Pani Izabela Przybylska ze Słomnik (17-07-2013) / 30,00 zł – Pan Andrzej Kacperski z Pruszkowa. Na cele statutowe.(05-08-2013) / 100,00 zł – Pan Zbigniew Wołoszyn z Gorzowa Wielkopolskiego. Dar serca na Motocyklowy Rajd Katyński (11.08.2013) / 1500,00 zł Pan Julian Wyszomirski z Warszawy. Darowizna dla Polaków na Kresach Rzeczypospolitej. (13-08-2013) / 50,00 zł Państwo Maria i Jerzy Malinowscy z Komorowa. Darowizna na cele statutowe (13-08-2013) / 200,00 zł – Pani Zofia Maria Janik z Warszawy. Dar. (13.08.2013) / 200,00 euro – Pani Halina Aston z Niemiec. Dar dla Polaków na Kresach. (15.08.2013) / 50,00 zł Anonimowy darczyńca (15-08-2013) / 50,00 zł – Pan Andrzej Kozłowski z Karczyna Wieś (12.08.2013) / 100,00 zł – Pani Wanda Maria Adamczuk z Lublina. Dar na cele statutowe. (13.08.2103) / 100,00 zł – Pani Otylia Latała z Łowicza (14.08.2013) / 100,00 zł – Pani Maria Pernach z Warszawy (22.08.2013) / 150,00 zł – Pani Małgorzata Mrozińska z Radomia. Dar dla Rodaków na Kresach (22.08.2013) / 300,00 zł – Pani Anna Gołębiewska z Warszawy. Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia (30.08.2013) / 100,00 zł. – Nieznany Darczyńca, suma przekazana pod Kościołem Św. Aleksandra, na Placu 3- Krzyży, - dla Polaków na Kresach. (11.07.2013) / 30,00 zł. – Pan Andrzej Kacperski z Pruszkowa – wpłata na cele statutowe. (05.08.2013) / 100,00 zł. – Pan Zbigniew Wołoszyn z Gorzowa Wielkopolskiego – dar serca na Motocyklowy Rajd Katyński (11.08.2013) / 200,00 zł. – Pani Maria Zofia Janik-Czachor z Warszawy – Dar (13.08.2013) / 50,00 zł. – Państwo Maria i Jerzy Malinowscy z Komorowa – darowizna na cele statutowe. (13.08.2013) / 1.500,00 zł. Pan Julian Wyszomirski z Warszawy – darowizna. (13.08.2013) / 50,00 zł. – Nieznany Darczyńca – dla Polaków na Kresach. (19.08.2013) / 1.000,00 zł. – Pan Bogdan Czerwiński ZPUH STOL-DOM – Dar dla polskich dzieci na Kresach. (19.08.2013) / 200,00 zł. Pan Sławomir Janus z Pierzchnicy – Dar dla polskich dzieci na Kresach (19.08.2013) / 2.560,08 zł. – Pani Jolanta Chełmińska wraz z pracownikami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Administracji Zespolonej – na podarunki dla dzieci w czasie Rajdu. (19.08.2013) / 160,00 zł. – Pan Henryk Kowalczyk z Ostrowia Mazowieckiego – Dar dla Polaków na Kresach. (20.08.2013) / 500,00 zł. – Pan Czesław Straczyński z Gidle – GRATULACJE (20.08.2013) / 100,00 zł. – Pani Danuta Somczyńska-Stępka z Warszawy – na dary rajdowe (20.08.2013) / 100,00 zł. – Pan Grzegorz Kowalski z Sulejówka – darowizna na Rajd Katyński (21.08.2013) / 40,00 zł. – Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – wpłata na Rajd Katyński (21.08.2013) / 1.000,00 zł. – Pani Elżbieta Knyziak z Warszawy – dar dla polskich dzieci na Kresach. (22.08.2013) / 100,00 zł. – Państwo Lucyna i Tadeusz Szula z Okuniewa – darowizna. (22.08.2013) / 70,00 zł. – Pani Anna Walendzik z Warszawy – na cele statutowe Rajdu Katyńskiego (26.08.2013) / 250,00 zł. – Pani Janina z Placu Zamkowego – dla Polaków na Kresach (26.08.2013) / 50,00 zł. – Pani Helena i Józef Przybylscy ze Słomnik – darowizna (3.09.2013) / 50,00 zł. – Pani Jadwiga Rudz z Warszawy – dla dzieci na Kresach (16.09.2013) / 100,00 zł. – Wiesław Michał Bojarski z Lublina – darowizna (27.09.2013) / 30,00 zł. – Pani Łucja Janina Wojtczak z Góry – dar (27.09.2013) / 100,00 zł. – Pani Maria Wróbel z Gdyni – na organizacyjne cele rajdów (30.09.2013) / 50,00 zł. – Pan Mieczysław Józef Czajkowski z Gdańska – darowizna (1.10.2013) / 200,00 zł. – Pani Stanisława Pikula z Modliborzyc – wpłata. (9.10.2013) / 30,00 zł. – Pan Zbigniew Grabowski z Bojano – dar dla Polaków na Wschodzie. (10.10.2013) / 1.000,00 zł. Pani Danuta Somczyńska-Stępka z Warszawy – na odbudową kościoła w Okopach Świętej Trójcy. (15.10.2013) / 300,00 zł. – Pan Leszek Patejuk Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOPLAN z Wołomina – dary dla Polaków na Kresach. (21.10.2013) / 30,00 zł. – Pani Lidia Wolf z Sadowa – Darowizna. (28.10.2013) / 30,00 zł. – Pan Zbigniew Grabowski z Bojano – dar dla Polaków na Wschodzie. (12.11.2013) / 50,00 zł. – Pan Mieczysław Mleczko z Bielan Wrocławskich – darowizna na cele statutowe. (14.11.2013) / 500,00 zł. – Pan Czesław Strączyński z Częstochowy – wpłata na Rajd Katyński. (20.11.2013) / 20,00 zł. – Nieznany ofiarodawca na pogrzebie Pani Marianny Popiełuszko – na światełko na kresowych grobach. (25.11.2013) / 30,00 zł. – Pan Zbigniew Grabowski z Bojano – na dary dla Polaków na Wschodzie. (10.12.2013)<<DARY RZECZOWE : Książki dla Polskich dzieci na Kresach - Gimnazjum "Ofiar Katynia" w Lisiej Górze. /Książki-polska literatura klasyczna,polska literatura dla dzieci,książki-historia Polski,przybory szkolne - Uczniowie Szkoła Podstawowa w Bogdance powiat brzeziński,województwo łódzkie/ Artykuły i przybory szkolne o wartości 2.000,00 zł (06.07.12) - NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY, Region Śląsko-Dąbrowski, ZARZĄD REGIONU. / Książki, zabawki, przybory szkolne, zebrane w szkołach: -Gimnazjum Nr 42 z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Twardej Warszawa -Szkoła Podstawowa Nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie-XXII LO im. Jose Marti w Warszawie. / Książki o tematyce historycznej, patriotycznej, płyty CD - Pani Wanda Schultz, Pruszków. / Materiały szkolne o wartości 1000,00 zł - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Wołomin, ul. Graniczna 1, Prezes Zarządu, Paweł Solis. / Materiały szkolne o wartości 1228,00 zł - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 34, Wołomin, Prezes - Ireneusz Maślany. / 100 szt. książek „Historia Polski” o wartości ok. 2000,00 zł - Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło Sp. z o.o. Oddział NAFTGAZ w Wołominie, ul. Łukasiewicza 11, Prezes Jerzy Nalepa. / Środki spożywcze o wartości ok. 500,00 zł - TRANZBET Piotr Piotrowski, ul. Mińska 40, Wołomin. / Słodycze (ok. 62 kg) – Tago Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego Tadeusz Gołębiewski, Ciemne, ul. Wołomińska 125, Radzymin. / Środki czystości o wartości ok. 1500,00 zł - DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A., ul. Łukasiewicza 11a, Wołomin, Prezes Bogdan Władysław Domagała. / 50 plecaków o wartości 1500,00 zł – BJM Sp. z o.o., Wiceprezes Iwona Dorota Klimek i Barbara Stefania Myszk, ul. Wileńska 51 bud. A lok. nr 1, Wołomin. / Słodycze (ok. 90 kg) - Józef Tokarski, ul. Wileńska 43, Wołomin. / Buty i materiały szkolne o wartości ok. 550,00 zł - Zakład Energetyki Cieplnej w Wołomini, Sp. z o.o. , ul. Szosa Jadowska 49, Wołomin Prezes Zarządu Edward Olszowy. / 35 plecaków szkolnych o wartości 1035,00 zł - Przedsiębiorstwo Usługowe "UNIWERS" Zdzisław Kuniczuk, ul. Krasickiego 19, Ustka. / Materiały szkolne o wartości 986,00 zł - Andrzej Saulewicz HYDRO-INSTAL, ul. Żytnia 6 Wołomin. / Materiały szkolne o wartości 986,00 zł – Włodzimierz Królik "KROL" Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno Instalacyjnych, ul. Łukasiewicza 9G, Wołomin.  / Albumy „Perła wschodu” o wartości 600,00 zł oraz Słodycze ok. 62 kg - P.H.U. Jan Zientara S.C.  J.D.A.A. Zientara, ul.Szosa Jadowska 53, Wołomin. / Albumy i książki o wartości ok. 300,00 zł – Pani Maria Krukowska, ul. Mariańska, Wołomin. / 3 paczki książek – Ks. Sylwester Sienkiewicz, Parafia Matki Bożej Częstochowskiej, ul. Kościelna 56, Wołomin. / Albumy o wartości 300,00 zł - Edward Olszowy, Wołomin. / 10 plecaków szkolnych o wartości 300,00 zł - Konrad Rytel wice starosta wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, Wołomin. / 7 plecaków o wartości 203,00 zł - Krzysztof Kuc, ul. Chrobrego, Wołomin. / 2 kartony słodyczy - Cadbury WEDEL, ul. Zamoyskiego 28/30, Warszawa. / Albumy i materiały szkolne - Urząd Miasta Kobyłka, Pan Burmistrz Robert Roguski, ul. Wołomińska 1, Kobyłka. / Słodycze (ok. 70 kg) - PPHU Bomilla Sp. z.o.o Włocławek, ul. Wyszyńskiego 11/13, Włocławek. / Produkty spożywcze (chleby, maca, poduszeczki, etc.) 700 opakowań - Chaber S.A., Al. Prymasa Tysiąclecia 83, Warszawa. / Przybory szkolne, plecaki (1 paleta) - Zdzisław Struzik, Parafia Dobrego Pasterza Warszawa Wola ul Szczecińskiego 5. / Przybory szkolne, pamiętniki, zeszyty, zabawki, bryloczki, książki (3 kartony) – The Walt Disney Company (Polska) Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 26, Warszawa. / Książki, zabawki szkolne, przybory – Indywidualni, anonimowi darczyńcy. / Elementarze do nauki j. polskiego 40 egz. o wartości ok. 2000,00 zł - Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie ul Hlonda 1, Warszawa. / Materiały promocyjne (notatniki, mapy, etc.) - Mirosław Treter, Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, Suwałki. >>Za wszelką pomoc bardzo serdecznie dziękujemy!<<